Perutusan Khas oleh YAB Perdana Menteri Malaysia (07 Jun 2020)