Laporan Ke-19 Pencapaian Pelaksanaan Pakej PRIHATIN–LAKSANA (02 September 2020)